Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης της κάθε υπηρεσίας διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η HOMEIQ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών μέσα από το υπάρχον κείμενο. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας , υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο επισκέπτης των σελίδων και χρήστης των υπηρεσιών της εταιρείας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας. Παρακαλείστε να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για πιθανές αλλαγές. Η χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων της εταιρείας σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών. Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνη η εταιρεία για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο μέσα από της σελίδες της εταιρείας. Λεκτική, φυσική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των υβριστικών χαρακτηρισμών) οποιουδήποτε πελάτη, επισκέπτη, συνεργάτη ή μέλους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού και διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό site ή οι server μέσω των οποίων οι σελίδες της εταιρείας διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης της εταιρείας.

Σύνδεσμοι – Links προς Άλλες Ιστοσελίδες
Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμων – links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες. Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

Προγράμματα και Εφαρμογές
Κάποια από τα προγράμματα που προτείνουμε απαιτούν εξειδικευμένη χρήση, διαφορετικά μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανόν προβλήματα ή βλάβες που θα προκληθούν από την απλή χρήση ή για λάθος χειρισμό αυτών των εφαρμογών.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters της εταιρείας λαμβάνονται με την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων αυτής.

Περιορισμός Ευθύνης της εταιρείας
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία και οι διαχειριστές των ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και οδηγιών της εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης της εταιρείας, των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται. Τα περιεχόμενα των σελίδων της εταιρείας παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρεία προσπαθεί ώστε ο ιστότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές της εταιρείας δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα, παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εταιρείας, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies